فرم دعوت به همکاری در پروژه شکم سلام

فرم دعوت به همکاری در پروژه شکم سلام

شرایط عمومی همکاری


- فرد می بایست روحیه کار تیمی داشته باشد


- فرد باید با نحوه کار استارت آپ ها آشنایی داشته باشد


- سابقه کار برای همکاری ضروری نمی باشد


- در صورت داشتن شرایط اولیه با شما تماس گرفته خواهد شد و در جلسه حضوری جزییات همکاری به اطلاع خواهد رسید